Tyrimai mokyklose ir kvietimo forma

Savo konsultantų padedami atliekame nemokamą skaitymo priemonių efektyvumo ir jų pritaikymo mokiniams tyrimą, naudodami pažangiausias skaitymo priemones. Tyrimus atliekame, jei mokykloje sudaroma ne mažesnė kaip 30 mokinių grupė (tyrime gali dalyvauti visi mokyklos mokiniai). Kiekvienoje tiriamojoje grupėje būna ne mažiau kaip 15 mokinių. Vienos grupės tyrimas trunka apie 40 min. Išanalizavę tyrimo rezultatus pateikiame raštiškas rekomendacijas. Mokykla, pageidaujanti atlikti skaitymo priemonių efektyvumo ir pritaikymo tyrimą, turėtų užpildyti kvietimo formą.


Skaitymo priemonių naudotojų amžius

Skaitymo priemonės aktualiausios pradedantiesiems skaityti – priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus – vaikams, jos tinka ir vyresnio amžiaus moksleiviams. Be to, skaitymo priemonės aktualios studentams, ypač tų specialybių, kurių mokantis pateikiama daug skaitomos medžiagos.


Mokymosi sutrikimai ir specialieji poreikiai

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 39 700 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų. Mokymosi sunkumų turinčių vaikų skaičius gali siekti 100 000. Mokinys, sergantis disleksija ar turintis vizualinio streso sutrikimą, gali to nesuprasti, kadangi jam atrodo, jog taip ir turi būti. Vaikai, turintys tokių sutrikimų, patiria didelį stresą ir aplinkinių spaudimą, nors ir labai nori, bet geriau mokytis be pagalbos negali.


Partneriai

Vaiku linija Lietuvos Logopedų asociacija